Справедливост, а не лалета!

Тази година решихме да отбележим 8 март като разкажем историята му и я разпространим. За много от нас това е "денят на мама", но всъщност подаряването на лалета и зюмбюли съвсем не е толкова старо явление. В страниците на зина можете да се запознаете с над стогодишната традиция на стачки и протести на този ден, които и до днес мобилизират милиони жени по света.

Приятно четене! 


Библиография

1. "Международният ден на жените комунистки в София". (1922) в. "Равенство", бр. 22, 15 март
2. "След 8-ий март".(1929) в. "Равенство". Бр. 22, 15 март
3. Kaplan, T. (1985) On the socialist origins of International Women's Day. Feminist Studies, 11(1), 163-171
4. Ruthchild, R. G. (2012) From West to East: International Women's Day, the First Decade. Aspasia, 6(1), 1-24.
5. Wood, E. A. (2017) February 23 and March 8: Two Holidays that Upstaged the February Revolution. Slavic review, 76(3), 732-740.
6. Везенков, Есто (1960) 50 години 8 март: Сборник от статии. София: НС ОФ
7. Воденичарова, З., Попова, Н. (1972) Революционното женско движение в България. София: Отечествен фронт
8. Станчева, М. (2015) Осми март - Международен ден на жената, майката и колежката. В: Коцева, В. (2015) Ethnologia Academica 9: Постмодерните предизвикателства (Сборник доклади от национална студентска етноложка конференция - Гюлечица, 2014). София: УИ "Св. Климент Охридски"

9. Тодорова, Цв. (1982) Българската комунистическа партия и женското комунистическо движение в България (1919 - 1944). София: Издателство на Отечествения фронт