Фотоархив

В този архив сме събрали снимки, разказващи историята на лявото женско движение от началото на 20 век до 1944 г. Тук можете да видите архивни материали, показващи различните форми на женско организиране, разнообразните кръжоци, отбелязвания на 8-ми март от началото на века, участия в митинги за правата на жените работнички, участието в антифашистката съпротива и други важни моменти от развитието на работническите женски борби.


Библиография

1. Бошнаков, Н. Анастев, Д., Милева, Б., Банова, Кр. (1957) 100 години женско движение в Плевенски окръг. [Материали за доклади]
2. Брадинска, Р. (1969) Възникване и оформяне на женското социалдемократическо движение в България. София: Отечествен Фронт
3. Воденичарова, З., Попова, Н. (1972) Революционното женско движение в България. София: Отечествен фронт
4. Драганова, Т., Иванова, М. , Русанова, Н. (1960) Жената - боркиня за свобода и творец на новия живот. Велико Търново: Окр. к-т на ОФ
5. Жените от Сливенски окръг в борбата за мир и социализъм: 50 години 8 март [Албум]. (1960) Сливен: Окр. к-т на ОФ
6. Михайлов, А. (1957) 100 години женско движение в Стара Загора. 1866 - 1966. Стара Загора: ГК на ОФ
7. Тодорова, Цв. (1982) Българската комунистическа партия и женското комунистическо движение в България (1919 - 1944). София: Издателство на Отечествения фронт