Можете да се свържете с нас тук: 

Facebook: @sapphobg 
Email: sapphobulgaria@gmail.com